Spravodajstvo

Uplynulú sobotu 15. júna 2024 sa v priestoroch Univerzitného pastoračného centra v Nitre konalo záverečné stretnutie...
17.6 2024
V Katedrále - Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa 15. júna 2024 uskutočnila slávnostná svätá...
16.6 2024
Vo farskom kostole sv. Gorazda v Nitre na Klokočine sa 14. júna 2024 uskutočnila liturgická slávnosť,...
16.6 2024
V Katedrále - Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa 13. júna 2024 uskutočnila slávnostná svätá...
15.6 2024
V Ružomberku si 12. júna 2024 pripomenuli 100 rokov od narodenia sestry M. Bernadety Pánčiovej, rehoľnej...
15.6 2024
Tohtoročný v poradí už 16. ročník Dňa rodiny sa v Nitre uskutočnil 8. júna 2024 opäť...
14.6 2024
V areáli parku Duchovného centra na Lukovom dvore v Nitre sa pri príležitosti slávnosti Najsvätejšieho Srdca...
11.6 2024
Slovenskí biskupi ukončili návštevu Ad limina apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. Návšteva vyvrcholila osobnou audienciou...
10.6 2024

Informačný servis diecézy

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym biskupom a...
14.6 2024
Na stránke Nitrianskeho biskupstva bol inštalovaný aktívny banner pod názvom "Pastorácia mládeže", vďaka ktorému sa dá...
12.6 2024
V Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade sa 15. júna 2024 o 10,00 hod....
12.6 2024
S veľkou vďačnosťou Trojjedinému Bohu, Cirkvi a všetkým, ktorí ho sprevádzali na jeho ceste, oznamujeme, že...
11.6 2024
VÝBEROVÉ KONANIE Učiteľ / učiteľka strednej školy s aprobáciou Fyzika   Spojená katolícka škola, Farská 19, 94901...
07.6 2024
Organizátori festivalu oznamujú, že z organizačných dôvodov sa koncert v programe uvedený na 20. júna 2024...
06.6 2024
OZ Priatelia Svätojakubskej cesty na Slovensku organizuje aj v tomto roku svätojakubské putovanie zo Sárospataku v...
06.6 2024
Rímskokatolícky farský úrad v Topoľčiankach pozýva na 338. Škapuliarsku púť, ktorá sa bude konať v dňoch...
05.6 2024

Život z viery

Cirkev na Slovensku predstavila novú internetovú stránku k Jubilejnému roku 2025. Na odkaze www.jubileum2025.sk nájdu záujemcovia základné informácie...
11.5 2024
Katolícka cirkev bude  v nedeľu 19. mája sláviť Slávnosť Zoslanie Ducha Svätého – Turíce (Svätodušná nedeľa), ktorý...
11.5 2024
Vo štvrtok 9. mája slávil celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40...
11.5 2024
Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie,...
18.3 2024
Posolstvo Svätého Otca Františka k Svetovému dňu detí 25. – 26. mája 2024 Milé deti, blíži...
13.3 2024
Katolícka televízia TV LUX predstavuje novú streamovaciu platformu s názvom 𝗖𝗜𝗡𝗘𝗟𝗨𝗫. Nájdete tam kresťanské a hodnotové...
28.2 2024
Štyridsaťdňový pôst je prípravným obdobím pred Veľkou nocou. V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú...
14.2 2024
Štrnásteho februára si pripomíname sviatok sv. Cyrila, kňaza a sv. Metoda, biskupa, slovanských vierozvestcov a spolupatrónov...
14.2 2024

.